Rekisteri- ja tietosuoja­seloste


Me Teknikomilla välitämme yksityisyydestäsi

Tämä on Teknikomi Oy:n henkilötietolain 10 ja 24§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR mukainen rekisteri ja tietosuojaseloste. Muokattu viimeksi 29.5.2018

1. Rekisterin pitäjä

Teknikomi Oy

Yhteystiedot:
Mäntytie 4
91600 Utajärvi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Teknikomi Oy / Tuomo Mikkonen
Mäntytie 4
91600 Utajärvi
0401488135
yhteys@teknikomi.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Teknikomi Oy / Tuomo Mikkonen
Mäntytie 4
91600 Utajärvi
0401488135
yhteys@teknikomi.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen (yhteydenotot, tarjouslomake)
 • Palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • asennusajankohdat
 • keskustelumuistiinpanoja

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteys@teknikomi.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: Teknikomi Oy saa asiakastietoja asiakkailta itseltään alla mainituilla tavoilla, sekä lisäksi Teknikomi Oy ostaa asiakasrekistereitä julkiselta palveluntarjoajalta, joka toimii GDPR:n vaatimilla tietosuoja menetelmillä.

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • Asiakkaalta itseltään puhelimitse
 • Asiakkaalta itseltään sähköpostitse
 • Asiakkaalta itseltään live-chatista

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Teknikomi Oy:n ulkopuolelle.

Tietoja joudutaan tarvittaessa luovuttamaan asiakasyritykselle, joka hoitaa esimerkiksi alihankintana ostettua työsuoritusta. Tietoja mitä luovutetaan alihankintatapauksessa:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Työsuoritukseen liittyvät pakolliset tiedot

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

9. Henkilötietojen käsittelijät

 • Asiakasrekistereitä käsittelevät Teknikomi Oy:n työntekijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeiden käyttö

Sivustomme käyttää evästeitä (cookies) kävijätietojen seurantaan. Seuraamme sivuston vierailijoita Google Analyticsia apuna käyttäen.

Kävijätietoja kerätään ja analysoidaan anonyymisti, ja niiden avulla kehitämme sivustoa entistä paremmaksi vastaamaan käyttäjien tarpeita, sekä mittaamme mainontamme tehokkuutta. Seuraamme muunmuassa sivuilla vietettyä aikaa, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat.

Jatkamalla sivujemme selaamista, hyväksyt evästeidemme käytön. Voit halutessasi estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista.